Un dels principals problemes a què ens enfrontem avui dia és el canvi climàtic

El restaurant Cafè de la Plaça del petit poble de Caserres és un meravellós exemple de com es pot contribuir a la lluita contra el canvi climàtic sense comprometre la qualitat de l’experiència gastronòmica.

Ubicat en una bella regió de muntanya de Catalunya, el restaurant ofereix des del 1932 una deliciosa i actualitzada varietat de plats tradicionals elaborats artesanalment amb els millors productes locals i un menú de diari per a tots els públics servit amb una atenció de tota la vida.

El propietari del Cafè de la plaça, amb l’ànim de protegir encara més l’entorn privilegiat on es troba, va decidir prendre mesures per reduir-ne l’impacte ambiental, cosa que significava reduir-ne l’empremta de carboni.

Per això, van treballar en estreta col·laboració amb l’Associació Huella de Carbono, una associació sense ànim de lucre dedicada a la lluita contra el canvi climàtic.

Aquesta associació va capacitar el personal del restaurant en com calcular la petjada de carboni que generaven, així com reduir-la.

El pla d‟acció incloïa la reducció de l‟ús d‟energia i la implementació d‟un programa de reducció d‟empremta de carboni.

Per compensar el diòxid de carboni generat, a més, el cafè de la plaça va plantar arbres a diversos indrets de Catalunya i del món amb l’ajuda d’organitzacions sense ànim de lucre i amb l’objectiu de restaurar i preservar els boscos locals i globals.

El restaurant també va compartir el seu compromís amb el medi ambient amb els seus clients i visitants, per la qual cosa va mostrar el pla d’acció i els resultats obtinguts amb l’ajuda sense cap cost de l’Associació Petjada de Carboni.

Com podeu veure, el cafè de la Plaça ha fet un gran esforç per reduir la seva empremta de carboni i compensar les seves emissions de diòxid de carboni.

A causa del compromís amb el medi ambient, és un exemple per a restaurants de com es pot contribuir a la lluita contra el canvi climàtic sense comprometre la qualitat de l’experiència gastronòmica.

 

 

Cafe de la plaça

A AHdC ens en sentim orgullosos d’haver pogut formar part d’aquesta història.

Si vols que t’ajudem a dur a terme un projecte de reducció de la petjada de carboni de la teva empresa: Reserva la teva entrevista

Associació Petjada de Carboni – ONG sense ànim de lucre (associacionhuelladecarbono.org)

#cafedelaplaza #associacionhuelladecarbono #canviclimatico #climatechange #huelladecarbono #carbonfootprint #sustainability #environment #biodiversity #netzero #climateaction