Visió

  • T’ajudem a mesurar les teves emissions de CO2 gratuïtament

Missió

  • Estem alliberant el potencial humà per resoldre els problemes més crítics del planeta

El problema

Escalfament Global

El planeta augmenta de temperatura en les condicions actuals de generació de gasos amb efecte d’hivernacle provocant catàstrofes climàtiques i danys greus a la societat.

Costos

El mesurament i la generació de plans d’acció es fa majoritàriament a nivell d’actors privats especialitzats, cosa que representa un cost elevat de l’exercici de mesurament i planificació d’accions per a les organitzacions petites.

Repte 2030 i 2050

Ciutadans, organitzacions, professionals i empreses s’enfronten al repte de mesurar el CO2 equivalent que generen i implantar plans per reduir-lo un 45% el 2030 i un 100% el 2050.

Saber per fer

Hi ha un GAP de coneixement i eines de mesura i solucions senzilles perquè la societat pugui enfrontar-se al problema de manera estructurada.

Eines i cooperació

Les eines per realitzar els mesuraments no estan dissenyades per a tots els nivells de coneixement i no hi ha cooperació estructurada entre col·lectius amb el mateix problema ( ex. Comunitats de veïns, escoles, associacions)

Seguiment Complex

Tots estem obligats a fer els plans, registrar-los i seguir-los per poder demostrar que som efectius. Com que són multianuals el seguiment es fa més complex

Una ajuda per resoldre el problema

Associació Petjada de Carboni

Crear una associació que pugui unificar tots els experts i ciutadans voluntaris amb els mateixos problemes per compartir solucions, reduir els costos de la transició climàtica i assolir una economia lliure de Carboni.

Públic Objectiu

Usuaris: Ciutadans, Professionals, Pimes / Comunitat: professors, investigadors, empreses patrocinadors, instituts, organismes nacionals, altres ONG

Estalvi en costos

Automatitzar i simplificar els processos (mesurament, planificació, seguiment) – ajuda la societat a reduir el cost de la transició energètica i reduir el carboni

Fàcil d’usar

Tothom ho pot fer de manera individual o amb l’ajuda de la comunitat.

associació empremta de carboni passos per descarbonitzar

Com et prestem el servei

Al següent slider pots veure els 10 passos que seguim per prestar-te servei.

1.- Et dónes d'alta a la web de l'associació

El web de l’Associació empremta de Carboni és el centre del servei, té els cursos de formació, la xarxa social i el repositori de fitxers i models.

2.- Entenem el teu objectiu i context

Els voluntaris territorials i tècnics analitzen la situació i us contacten per conèixer més detalls i particularitats amb el qüestionari de registre

3.- Planifiquem el procés junts

La planificació té en compte la teva situació operativa així com la teva capacitat per dedicar-te i contribuir a l’èxit del projecte

4.- Formem l'equip

Per garantir la millor autonomia i precisió en el mesurament, plans de reducció i compensació i registre formem els participants

5.- Calculem junts la petjada de Carboni

Utilitzant les eines definides pels governs autonòmics i central, emplenem les dades d‟emissió reflectint l‟activitat efectuada.

6.- Definim un pla de millora

Amb els resultats de la mesura consultem el catàleg de solucions de marketplace i proposem accions que es validen per l’organització. Algunes solucions poden comportar accions de recerca a mitjà termini.

7.- Enregistrem l'entitat

Amb tots els documents completats, preparem amb l’entitat el registre de l’entitat als inventaris governamentals o autonòmics. Efectuem el registre.

8.- Obtenim el certificat

Si tot ha anat bé obtenim els certificats autonòmics o nacionals sobre el nostre pla de carboni i podem començar a fer servir les etiquetes definides per ressaltar les entitats que han realitzat el procés

9.- Comunicació i Màrqueting

Amb les etiquetes obtingudes després de la validació del registre podem fer una campanya de màrqueting que demostri al nostre cercle d’activitat el compromís que hem adquirit i les accions que hem realitzat.

10.- Seguiment anual

Any rere altre fins al 2030/2050 l’entitat pot comptar amb el nostre suport per al seguiment, actualització del registre i validaciny dels resultats de reducció i compensació prèviament planificats.