Capítols Sectorials

 

L’Associació empremta de Carboni obté suport sectorial dels diferents capítols que tracten de manera estructurada els problemes que apareixen al llarg de la descarbonització.

Actualment els voluntaris en diferents capítols sectorials se centren a trobar les solucions als problemes generals dels diferents sectors d’activitat en què donem suport així com mantenir el contacte amb altres associacions dedicades a la descarbonització i als principals actors tècnics

És voluntat de l’Associació i els seus membres poder donar cobertura a tots els problemes tècnics dels diferents sectors d’activitat que puguem abordar mitjançant una espessa xarxa de voluntaris.

Si estàs interessat a formar part d’un capítol sectorial completa les dades al formulari i fes-nos-ho saber.

Coneixement

  • S’ocupen de trobar les metodologies, les solucions i les estratègies.
k

Connectats

  • Es comuniquen amb institucions i organitzacions globals i locals
w

Translació

  • Adapten les solucions i les metodologies a la naturalesa local de l’acció
f

Bones pràctiques

  • Busquen i comparteixen experiències en altres països i sectors per al bé comú.

Capítols Sectorials

Voluntaris experts en gestió del canvi climàtic en diferents sectors i activitats ajuden empreses, entitats, associacions, fundacions i professionals a trobar la millor manera per realitzar els seus plans de descarbonització.

Turisme

Ciutadans - Famílies

Smart Cities

3r sector ONGs

U

Esdeveniments i Oci

Digital - Green IT

Projectes

Multisector