Equip i política

David Carmont
Vocal / Strategy

Strategy

Business Angel

Daniel Vázquez
Secretary / Measure

Compensation Expert

Calculation Expert

Gabriel Sas
Treasury / Govmt.

Accounting & Taxes

Legal counselor

Ramiro González
President / Speaker

PhD Engineering.

Techn expert

Carlota Vázquez
Vocal / IT & Arts

Creativity and IT arts

Training

Jose M. Muñiz
Vocal / Field action

Nature based solutions

Field Volunteer

Cova González
Vocal / Sup. & HHRR

HHRR mgmt.

Chemistry expert

Linkedin

La nostra Política

El nostre objectiu és com es defineix al document de constitució legal

Se n’exclou qualsevol motiu de lucre.

La protecció del medi ambient i en concret la lluita contra el canvi climàtic ajudant a reduir la petjada de carboni (GEI) de particulars, empreses i associacions per mesurar, compensar i reduir la quantitat de CO2 generada per la seva activitat. per qualsevol mitjà o tecnologia pròpia o de tercers.

Per assolir els seus fins, l’associació duu a terme les activitats següents:

  • Formació a la societat sobre el canvi climàtic
  • Reducció i compensació dimpactes de CO2
    • Càlcul de la petjada de carboni a causa dels gasos amb efecte d’hivernacle
    • Suport a la compensació de la petjada de carboni a través de la plantació d’arbres a tot el món en col·laboració amb diverses entitats globals d’altiplà d’arbres, protecció ambiental i reducció de la pobresa.
  • Participació en activitats globals locals, nacionals relacionades amb la reducció de CO2 i la millora del medi ambient i la diversitat
  • Desenvolupament i suport al desenvolupament de qualsevol tecnologia relacionada o que recolzi la protecció del medi ambient
  • Desenvolupament de programari i suport per a empreses emergents com a business angels
  • Serveis de consultoria i certificació