CONTAMINAR segons la RAE significa: “alterar nociu la puresa o les condicions normals d’una cosa o un mitjà per agents químics o físics”. Quan ens referim a agents químics podem pensar en els abocaments de petroli al mar, o d’aigües residuals als rius, o per exemple als plaguicides que s’empren en agricultura. No obstant això els agents físics són la llum, la calor, el soroll,….

Sigui quin sigui l’agent contaminant, tots tenim clar que la contaminació afecta la nostra salut de maneres molt diverses. I com a resum, una imatge que resulta força esglaiadora:

A la imatge anterior només apareixen 3 tipus de contaminacions, però la trista realitat és que n’hi ha molts més del triple. Farem un breu resum de totes les classes de contaminació que hi ha:

1. Contaminació lumínica: És a dir, l’excés de llum

2. Contaminació acústica: això és l’exposició perllongada a sorolls

3. Contaminació turística: Milers de persones envaint ecosistemes naturals (com ara les platges a l’estiu). O el comportament d’una única persona que faci malbé un ecosistema

4. Contaminació informativa: Això inclou tant l’excés d’informació com la falsedat.

5. Contaminació visual o estètica: Es refereix a l’abús d’elements que alteren l’estètica de l’entorn o el paisatge (com ara cartells publicitaris, cables, xemeneies, antenes, edificis,….)

6. Contaminació tèxtil: La producció de teles i calçats és responsable de la contaminació de l’aigua i d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle. A més, la roba en si mateixa pot estar contaminada amb productes tòxics dels processos de neteja o estampat

7. Contaminació tèrmica: són fonamentalment els canvis de la temperatura d’un ecosistema que provoquen determinades indústries i plantes d’energia

8. Contaminació electromagnètica: produïda per equips electrònics, torres d’alta tensió, transformadors, antenes de telefonia mòbil, electrodomèstics, etc.

9. Contaminació genètica: La difusió de gens de manera incontrolada que poden ser d’organismes artificials (transgènics, OMG) o naturals, i es poden contaminar tant cultius com a poblacions salvatges.

10. Contaminació espacial: Orbitant al voltant de la Terra hi ha tones d’escombraries: satèl·lits vells, parts de coets, fragments de pintures, cargols…

11. Contaminació del sòl: És un tipus de contaminació química. El més usual és la presència de pesticides de l’agricultura, però hi ha altres tipologies

12. Contaminació hídrica o de l’aigua: Encara que els abocaments de petroliers són molt impactants, l’origen principal d’aquesta contaminació és a la ramaderia, l’agricultura, les indústries i les ciutats. És impactant saber que una font de contaminació de l’aigua molt rellevant són les rentadores , per l’enorme quantitat de detergents i fibres que alliberen les aigües residuals i que les depuradores no poden eliminar.

13. Contaminació atmosfèrica o de l’aire: L’ésser humà actual aboca a l’atmosfera tones i tones de gasos contaminants

14. Contaminació radioactiva o nuclear: La presència no desitjada de substàncies radioactives a l’entorn

15. Contaminació postal: L’enviament de paquets ha crescut enormement per les vendes en línia. Això dispara altres tipus de contaminació especialment per transportar el paquet

16. Contaminació del cos: Introduir substàncies nocives al nostre propi cos és contaminar -nos

Després de tota aquesta llista…

Com et queda el cos?.

Quina t’ha impactat més? .

Què hi pots fer per evitar alguna d’aquestes 15 classes de contaminació?