Reflexions sobre la “petjada de carboni”

associació petjada de carboni passos per descarbonitzar

Presentació

Aquest escrit té la sana i bona voluntat d’intentar reflexionar sobre un problema que ens afecta actualment i que el futur proper ens pot afectar molt més si no ens conscienciem personalment amb el:

“CANVI CLIMÀTIC”

Tot el conjunt és de gran complexitat, pel seu volum, quantitat de conceptes i dades diverses que cal manejar a nivell mundial, per això anem a intentar explicar algunes idees bàsiques que siguin simples d’entendre, si ho aconseguim, el nostre objectiu ha quedat complert.

Dr. Ing Ramiro Gonzalez. President Associació Petjada de Carboni.

Reflexions sobre la “petjada de carboni”

í

Introducció

associació petjada de carboni formacio

A les platges costaneres, on es pugui contemplar, el cicle natural de la marea, quan al matí primerenc coincideix la fase de baixamar, és un plaer molt relaxant passejar per la vora del mar quan l’aigua es retira deixant la superfície de la platja totalment neta,

Si mirem enrere veiem que sobre la sorra anem deixant les petjades del nostre pas marcades.

associació petjada de carboni passos per descarbonitzar

El mateix ens passa quan s’esquia en neu verge, també podem veure la petjada dels esquís que hem deixat al nostre pas

Tant al nostre passeig per la vora del mar oa la neu, deixem les nostres empremtes marcades, també al nostre pas per la vida, a cadascuna de les nostres accions quotidianes anem deixant la nostra empremta de carboni marcada (contaminació)

Just és que intentem deixar també una altra empremta de compensació (neta) equivalent com a mínim igual al valor de la contaminada.

Tots en aquesta vida contaminem uns més que altres

A l’Associació Petjada de Carboni, t’ajudarem a calcular la teva Petjada, com reduir-la o compensar-la, generant la teva empremta (neta) i col·laborant en el canvi climàtic mundial.

Canvi Climàtic

La lluita contra el canvi climàtic és una prioritat per al Parlament Europeu. Limitar l’augment de l’escalfament global a un màxim de 2°C La temperatura mundial

La temperatura mundial ha augmentat

Per això, la comunitat internacional està d’acord que l’escalfament global s’ha de mantenir per sota d’un augment de 2°C.

Segons l’Acord de París, la UE es va comprometre a reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle almenys en un 40% per sota dels nivells del 1990 per al 2030.

El 2021, la UE va incrementar el seu objectiu per assolir una reducció mínima del 55% per al 2030, així com la neutralitat climàtica per al 2050.

El Pacte Verd Europeu: assolir les emissions netes zero per al 2050

D’altra banda, la UE treballa per aconseguir una economia circular per al 2050, crear un sistema alimentari sostenible i protegir la biodiversitat i els pol·linitzadors (animals que traslladen el pol·len, molt important per a la fertilització)

Contaminació

Al món que vivim tots sabem que és la CONTAMINACIÓ el que molts no saben és que tots contaminem en més o menys quantitat amb la nostra forma actual de viure.

associació petjada de carboni passos per descarbonitzar

CONTAMINAR : És introduir un element pertorbador, derivat d’una activitat personal o industrial, als ecosistemes naturals i/o artificials (aigua, terra o aire), causant pertorbacions perjudicials als sistemes: físic, vius, persones, fauna, flora….

Dins el capítol de Contaminacions l’Associació treballa en la reducció de la Contaminació Atmosfèrica, ajudant a la reducció total de la Contaminació Ambiental : Què és la presència d’elements de tota mena, que perjudica l’ambient on habitem els éssers vius de totes les espècies

No hi ha cap dubte que estem davant d’una època de la nostra vida on convivim amb la Petjada de Carboni i que el futur proper ens va a seguir introduint en aquest fenomen que ha vingut per quedar-se, per la qual cosa hem de saber i comprendre que es tracta i com afecta la nostra vida de cada dia, perquè ens agradi o no, es quedarà

Per tant ja que no podem lliurar-nos de la contaminació en la seva totalitat, anem a intentar conèixer-la millor per poder col·laborar en la seva reducció, dins de les nostres possibilitats , que són moltes i possiblement diverses, intentar fer-les divertides i practiques

Escalfament Global

L’escalfament global resulta de l’augment de l’efecte hivernacle, un procés en què la radiació tèrmica emesa per la Terra queda atrapada a l’atmosfera a causa dels Gasos Efecte Hivernacle (GEI). La seva presència és natural i necessària per mantenir la temperatura del planeta a uns valors habitables.

Efecte hivernacle

El nostre planeta terra és habitable, entre altres coses, perquè existeix una massa de gasos que l’envolten protegint tot el planeta, igual que els hivernacles d’hortalisses, tancats en una bossa de plàstic, per protegir i mantenir l’ambient interior a una temperatura més o menys constant, evitant i controlant les diferències de temperatura que tindria, sense el plàstic que es ha col·locat al hivernacle.

Aquesta massa de gasos que ens protegeix ens permet tenir una temperatura mitjana aproximada de +15ºC, i que sense els gasos de protecció estaríem a -18ºC. de mitjana.

Els principals gasos que fan l’efecte hivernacle són:

 • Vapor d’aigua (H 2 O)
 • Diòxid de Carboni (CO 2 )
 • Metà(CH 4 )
 • Oxid de Nitrogen (NOx) .
 • Ozó(O 3 )
 • Clorofuorocarburs (CFC)
 • Oxid nitrós (N2O)
 • Hidrofluorocarbonis (CxHxFx)
 • Hidrofluoroeteres (C4F9OCxHx)
 • Perfluorocarbonis (CxFx)
 • Hexafluorur de sofre (SF6)
 • Trifluorur de Nitrogen (NF3)

Hi ha alguns altres més de poca importància

També tenim a l’atmosfera alguns altres gasos com a nitrogen (N 2 ), oxigen (O 2 ) i argó (Ar), …. Que per la seva composició molecular, no són gasos que contribueixen a aquest efecte hivernacle

Els gasos que componen l’efecte hivernacles majoritàriament són naturals i aquesta aquí des de l’origen del món, però a mitjans del segle XIX amb la Revolució Industrial, a causa de l’ús esbojarrat dels combustibles fòssils utilitzats per a la producció d’energia i transport s’han anat acumulant cada cop més els diòxids de carboni (CO2) i els òxids de nitrogen (NOx).

La desforestació realitzada a tots els boscos del món redueix l’efecte de fotosíntesi que realitzen els arbres durant el creixement, que consisteix a captar diòxid de carboni (CO2) de l’aire o de l’aigua, retenir el carboni per al seu creixement i alliberar l’oxigen sobrant a l’atmosfera, aquest procés es realitza durant la vida útil de l’arbre.

A través de la fotosíntesi els arbres absorbeixen el carboni de l’atmosfera una part que la destinen al seu propi creixement i vida i l’altra part l’emmagatzemen com a clavegueró natural del planeta, deixant anar a l’atmosfera l’oxigen resultant.

Indicadors

Els indicadors són unitats de mesura, que han d’estar molt ben definits, clars i concrets sense cap mena de dubte del que es mesurarà, d’aquesta manera podem valorar comparativament els avenços o retrocessos d’un projecte a mesura que es va desenvolupant

Per exemple per valorar un terratrèmol tenim l’escala de Richter on un número ens indica la magnitud del terratrèmol i per tant podem fer una llista comparativa dels terratrèmols de tot el món

Els sistemes de mesura, superfície, pes, etc ens permeten conèixer, valorar o ponderar si un és superior a l’altre, la seva magnitud o mida es poden comparar entre ells i controlar-ne la mida o volum en el transcurs del temps.

També es disposa d’ indicadors equivalents on un concepte valorat amb un mesurador pugui ser comparat amb un altre valorat amb un altre mesurador diferent, per exemple és el cas dels diners si la riquesa dels països o de les persones es calcula en dòlars equivalents, en comptes de la moneda local, al final els podem comparar tots i fer una llista de països o persones més riques del món.

Els valors d’equivalència són molt útils i simplifiquen les anàlisis finals comparatius, que altrament seria un “popurrí” de dades incongruents.

Tot projecte té un indicador que valora la situació en qualsevol moment del mateix

Indicador ambiental

L’indicador ambiental és el que s’utilitza per conèixer la qualitat dels gasos que componen l’atmosfera que envolta la terra i la petjada de carboni és la unitat de mesura que s’utilitza per valorar la contaminació ambiental

L’efecte hivernacle es produeix per la suma de contaminació de tots i cadascun dels gasos que hi ha, on cada gas contamina en funció del seu poder de contaminació, que és diferent els uns dels altres, els uns contaminen més que els altres i també de la proporció que tinguin dins del conjunt.

Tenint en compte que cadascú va per lliure, no podem sumar-los directament, ja que són diferents contaminants i diferents quantitat de cadascun, per tant, cal utilitzar un indicador per obtenir el valor equivalent de cadascun dels gasos, respecte del gas de referència que és el diòxid de carboni (CO2) , així sabem que un volum determinat d’un gas és equivalent en el concepte de contaminació a un altre volum diferent de CO2 d’aquesta manera, un cop convertits tots els gasos al valor equivalent de contaminació en CO2 es poden sumar i calcular el percentatge de contaminació que cada gas té dins del conjunt i conèixer el dany contaminant que cada gas aporta al conjunt.

D’aquesta manera es poden prendre mesures dels més contaminants, per a la seva reducció i si el càlcul es realitza a una data concreta i cada any a la mateixa data tornem a fer el càlcul utilitzant els mateixos paràmetres de mesurament, amb el temps es coneixerà si reduïm o augmentem la contaminació total originada per la massa total de gasos.

El gas comú al qual cal referir cadascun dels gasos és al CO2

El valor que cada partida aporta al conjunt es calcula a Tones CO2 equivalents (TCO2 equi), i així sabem el % que cada tipus de gas aporta a aquest efecte hivernacle, així es poden realitzar accions als gasos més contaminants, amb animo de reduir el total de la capa d’efecte hivernacle

La producció de gasos amb efecte d’hivernacle pot ser produïda directament o indirectament per persones privades o comunitats, empreses, organitzacions, institucions, productes, esdeveniments, regions geogràfiques etc etc.

La Petjada de carboni, és el mesurador Ambiental que representa el conjunt dels gasos que formen l’efecte hivernacle (GEI)

Un cop conegut la mida i la petjada, es poden establir estratègies de reducció o compensació, públiques o privades.

Petjada de Carboni

La petjada de carboni és una mesura que s’utilitza per quantificar i generar un indicador de l’impacte que té una activitat sobre el canvi climàtic,

S’anomena empremta de carboni a la quantitat de gasos d’efecte hivernacle (contaminants) que aportem al planeta terra al llarg de la nostra vida.

L’augment dels gasos a l’atmosfera terrestre està creant el canvi climàtic global.

En resum: La petjada de carboni és el conjunt de gasos d’efecte hivernacle produïts, per persones, organitzacions, productes, esdeveniments…., en termes de CO2 equivalents, i es fa servir com a eina de gestió per mesurar les variacions de contaminació que generem al llarg de la nostra vida, és la petjada que deixem als nostres hereus.

Bibliografia : t extos i obres citades.