Evolució del clima

Sealevels.org ofereix un seguiment de diferents variables climàtiques clau.

Consulteu al menú (extrem dret) l’evolució de diferents variables.

Amb el suport de l’institut de 2 graus ( https://www.2degreesinstitute.org/ ) podríeu seguir 4 passos per reduir dràsticament la vostra petjada de carboni i ser un ciutadà responsable amb el clima.

  • Zero emissions
  • Casa 100% renovable
  • Alimentació a base de plantes locals
  • Consumeix menys béns i serveis